آزمون‌های روان‌شناسی (استار)

STAR

ارزیابی سیستماتیک توانمندی و استعدادها توسط رادمان

چرا باید افراد را در یک محیط
حرفه‌ایی کسب‌و‌کار ارزیابی کنیم؟

STAR چیست؟

SYSTEMATIC TALENT ASSESSMENT BY RADMAN

تست‌های روان سنجی آنلاین

آزمون‌های مختلف شخصیت و استعداد

DISC, Motive, Big5, Numerical & Verbal Reasoning

ابزاری برای جذب و استخدام

ابزاری برای مدیریت استعداد پرسنل و شناخت نقاط قابل توسعه

برای توسعه و بهره‌وری منابع انسانی،
پرسنل را در چه زمینه‌هایی باید ارزیابی کنیم؟
STAR شامل چه تست‌هایی است؟

DISC

DISC

این تست مشخصه‌های فردی و سبک رفتاری افراد را بر اساس تحقیقات دکتر مارستون، مورد بررسی قرار می‌دهد. ابزار دیسک مارستون برای بیش از ۴۰ میلیون نفر در سرتاسر جهان اجرا شده است و نتایج آن مورد تایید و استفاده مراکز آموزشی و شرکت ها و کسب و کارها بوده است.

 1. تسلط و احاطه – Dominance

چگونه شما با مشکلات و جدال‌ها برخورد می‌کنید

 1. تأثیرگذاری – Influence

چگونه شما با افراد برخورد می‌کنید و آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهید

 1. ثبات – Steadiness

چگونه شما با تغییرات مواجه می‌شوید و رفتارشما در تغییرات چگونه است

 1. تطابق – Compliance

چگونه شما با قوانین و مقرراتی که توسط دیگران وضع شده برخورد می‌نمایید

DISC

MOTIVE

MOTIVE

این تست محرک‌های انگیزشی فرد را از بین ۶ محرک‌ اصلی بر اساس تحقیقات دکتر اشپرینگر و آلپورت، می‌سنجد. این سنجش مجموعه ایی از ازرش ها و نگرش های فرد را مورد ارزیابی قرار می دهد تا مشخص شود محرک انگیزشی فرد بر اساس کدام یک از ارزشهای اوست.

 1. نگرش علم و دانش- Theoretical
 2. نگرش قدرت‌طلبی- Individualistic
 3. نگرش ثروت- Utilitarian
 4. نگرش خیرخواهی – Social
 5. نگرش معنویت- Traditional
 6. نگرش هنر و زیبایی – Aesthetic
MOTIVE

BIG 5

BIG 5

این آزمون به لحاظ انعکاس ۵ عامل اصلی شخصیت، به عنوان یک مدل فراگیر بر اساس تحلیل عوامل محسوب می شود.  گستردگی کاربرد آن در ارزیابی شخصیت افراد سالم و پیش‌بینی عملکرد موفق در آینده، می‌تواند یکی از مناسب‌ترین ابزار ارزیابی شخصیت باشد. این آزمون به دلیل بررسی هایِ گوناگون در گروه های سنی و در فرهنگ های مختلف روی آن صورت گرفته است، یکی از جامع ترین آزمون ها در زمینه ارزیابی شخصیت باشد.

 1. گشودگی – Openness
 2. وظیفه شناسی – Conscientiousness
 3. برون‌گرایی – Extraversion
 4. سازگاری – Agreeableness
 5. روان‌رنجوری – Neuroticism
BIG 5

Numerical Reasoning

Numerical Reasoning

این آزمون برای سنجش توانایی کار با اعداد و ارقام و تحلیل نموداری طراحی شده است.

Numerical Reasoning

Case Study

Case Study

این آزمون برای ارزیابی توانایی حل مسئله در بستر کسب و کار طراحی شده است.

Case Study

Management Scenario

Management Scenario

این آزمون برای ارزشیابی شایستگی‌‌های مدیریتی و رهبری طراحی شده است.

Management Scenario
STAR شامل چه تست‌هایی است؟

گزارشات Star  به تفکیک هر تست بصورت دو قسمت نمودار و توضیحات مرتبط با امتیاز هر شخص ارائه می شود.

طراحی این پلتفرم به ادمین شرکت ها اجازه می دهد از قابلیت های زیر برخوردار شوند:

 • امکان ایجاد جایگاه های شغلی بنابر مشاغل تعریف شده در شرکت ها
 • امکان طبقه بندی کردن پرسنل در جایگاه های شغلی تعریف شده
 • امکان تعریف Job Fit متناسب با جایگاه های شغلی تعریف شده
 • امکان مقایسه امتیازات کسب شده هر فرد با امتیاز Job Fit تعریف شده بصورت نمودار و درصد تطابق
 • ادمین پیچ می تواند تعیین کند که پرسنل امکان مشاهده نتابج گزارشات خود را داشته باشند یا خیر
 • شرکت ها می توانند از بین تست های ارائه شده انتخاب کنند که از یک یا چند تست برای ارزیابی پرسنل خود استفاده کنند.
 • پلتفرم استار قابلیت اضافه شدن تستهای متنوع بیشتری را در بستر خود دارد.
همراهان استار
در وبلاگ رادمان می‌خوانید
تفاوت مدیر و مشاور

تفاوت مدیر و مشاور منابع انسانی در چیست ؟

مقدمه در سال‌های اخیر مدیران ارشد بسیاری از صنایع و کسب و کارها روی به استفاده از مشاوران تخصصی آورده‌اند. این بدان معنا نیست تا …

ادامه مطلب
صنعت و حرفه مشاوره مدیریت چیست؟

صنعت و حرفه مشاوره مدیریت چیست؟

هرکدام از ما که برای اولین بار نام مشاوره مدیریت به گوش‌مان خورده باشد، احتمالا این سوال برایش پیش آمده که مشاوره مدیریت یعنی چه؟ کار یک مشاور مدیریت در جهان امروز چیست؟ آیا می‌توان مشاوره مدیریت را نوعی شغل دانست؟ برای تبدیل شده به یک مشاور مدیریت خوب چه شایستگی‌هایی باید داشت؟

ادامه مطلب

افزایش کارایی مدل‌های شایستگی در استخدام و توسعه با شاخص VIF

سازمانها برای موفقیت در صحنه رقابت باید در حوزه جذب، ارتقاء و توسعه منابع انسانی تلاش آگاهانه و هدفمند نمایند. بدین منظور از ابزارها و مدل‌های متفاوتی استفاده می‌شود تا ارزیابی و شناخت مناسبی از افراد صورت گیرد. اما هرچه تعداد متغییرهای این مدل‌ها بیشتر به هم وابسته باشند و همبستگی بیشتری داشته باشند، به ما کمکی نمی‌کنند.

ادامه مطلب