افراد رادمان

افراد در رادمان

سلام، به خانواده رادمان خوش آمدید. ما همیشه به دنبال افراد توانمند و مستعد هستیم. مهمترین سرمایه ما، نیروی انسانی هست. ما تمام موفقیت ها و دستاوردهایمان را مدیون تالش مداوم ایشان هستیم. رادمان شرکت فروش فکر، راهکار، کلام جدید و نگرش نو است. پس بدون برخورداری از تیم خوب و با انگیزه، حرفی برای گفتن ندارد.

در خانواده رادمان، سلامت و پویایی هر فرد از اهمیت خاصی برخوردار هست و تجربه بیاد ماندی هر مشتری در تعامل با ما همواره از اهم وظایف افراد این خانواده است. ما با ذهن باز و یادگیرنده به استقبال گفتگوی شفاف، بدون تعصب و جراتمندانه با هم می رویم و مشتاق شنیدن بازخوردهای سازنده هستیم.

با رادمانی‌ها آشنا شوید

ساختار تیم رادمان

ساختار تیم رادمان

تیم رادمان