چشم‌انداز و ماموریت رادمان

شرکت رادمان با ارتقاء پایدار سطح دانش مدیریت، ارائه راه‌کارهای کیفی قابل اطمینان و تلفیق مفاهیم نوین مدیریت و تجارب سازمانی راه تعالی را به همراه مشتریان خود طی می‌نماید. در این راستا، اعتماد راسخ رادمان بر ایجاد اطمینان متقابل و توانمندسازی مشتریان، برگرفته از ایده‌های خلاقانه‌ ­و راه‌کارهای نوآورانه می‌باشد.

ما برآنیم
تا با تلاش در بکارگیری بهترین شیوه‌های ممکن، مشتریانمان را که شامل کارآفرینان، سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی داخل و خارج از کشور می‌باشند، در حوزه‌های خدماتی زیر یاری نماییم:

  • ارائه راه‌کارهای مدیریتی
  • برون‌سپاری خدمات منابع انسانی
  • آموزش مفاهیم نوین توسعه فردی و سازمانی
  • ارائه ابزارهای سنجش و ارزیابی

این شرکت با بهره‌گیری از ابزارهای نوین مدیریتی و بهره‌مندی از تنوع تجربه و دانش، گروهی توانمند را گردآورده که نقطه قوت آن هم‌افزایی اثربخش و کارآرایی بهینه می‌باشد.
این گروه خود را در برابر جامعه خویش مسئول دانسته و فلسفه کار آن بدان گونه است که منافع خود را در گرو منافع مشتریان و تامین‌کنندگان خویش می‌داند