توسعه مشاغل

جرای عدالت و تعیین مسیر آینده در بهبود عملکرد کارکنان و افزایش انگیزه آنها تاثیرات بسزایی دارد. رمز موفقیت در زیرساخت‌­های مرتبط با مشاغل سازمان نهفته شده است. بسیاری از تعارضات با کمک توسعه مشاغل حل میشوند. افزایش بهره‌­وری نیز خروجی چشمگیر این تغییر استراتژیک است. رادمان راهکارهای زیر را پیشنهاد می دهد.

تدوین شرح شغل:

تعیین سندی که محتوی هدف مسئولیت‌­های کلیدی دانش تجربه و مهارت‌­های مورد نیاز هر شغل است و به فرد متصدی آن شغل شفافیت را هدیه می دهد.

بهینه‌کاوی شغل:

 برای تضمین توانمندی مورد نیاز برای متصدی هر شغل از ابزارهای استاندارد و تحت وب رادمان استفاده می شود تا سندی کامل محتوی پارامتر­های شخصیتی ارائه شود.

رتبه‌بندی مشاغل:

پاسخ به سوال چگونگی رشد در یک سازمان و افزایش میزان حقوق کارکنان چه در مسیرهای عمومی و چه به صورت کارشناس خبره صرفا بر اساس پارامترهای بهینه کاوی شده در شرکت های موفق آینده خوبی را برای افراد یک سازمان رقم می زند.

طراحی فرایند استخدام:

در صورت شناخت شرایط احراز یک فرایند موثر استخدامی علاوه بر کاهش هزینه­‌های استخدامی زمان بسیاری را برای مدیران ذخیره خواهد کرد.