توسعه سازمانی

حقیقات مختلف در دنیا به اثبات رسانده است که سرمایه‌­های انسانی از عوامل کلیدی برای موفقیت یک سازمان می باشد. اما سرمایه‌­های توسعه نیاز به سازمان توسعه یافته دارند.در غیر این صورت تمام تلاش‌­های مدیران و صاحبان در خصوص بهبود شرایط کارکنان در نهایت منجر به ترک آن خواهد شد.

رادمان برای بستر سازی و توسعه سازمان از بعد منابع انسانی راهکارهای زیر را پیشنهاد می­دهد.

بهبود فرهنگ سازمانی:

 ترویج فرهنگ در یک مجموعه کاری و تغییر فرهنگ­های سنتی لازمه دستیابی به اهداف بزرگ و حضور در فضای رقابتی است. رادمان برای این منظور از مجموعه ای از روش­ها شامل ارزیابی مصاحبه آموزش اطلاع رسانی و تحقیقات فرهنگی مطلوب شما را شناسایی کرده و آن را جاری نماید.

تدوین استراتژی منابع انسانی:

رویکرد استراتژیک در مدیریت چندی است که محبوب شده. این محبوبیت به دلیل کمک شایان این تفکر به کسب موفقیت‌های سازمان است. تفکر استراتژیک در منابع انسانی باعث می­شود تا سرمایه­‌گذاری‌­های شما در این بخش بیشترین نرخ برگشت را داشته باشد. رادمان از مدل­‌های مرجع دنیا که مناسب کسب و کار ایرانی هستند برای تدوین این استراتژی­ها استفاده می کند.

مدیریت عملکرد بر اساس اهداف:

هدف­‌های حاصله از سایر فرایند­ها مانند BSC روش­‌های دیگر تبدیل به مجموعه ای خواهند شد که در صورت مدیریت بهره‌­وری سازمانی را فزاینده خواهد نمود. برای این مهم رادمان راهکار خاصی را طراحی کرده تا بتوان دستیابی به اهداف کلان را در سطح فرد مدیریت کرد.