ارزیابی و انتخاب استعدادها

سرمایه‌های انسانی در هر مجموعه بی شک یکی از مهمترین پایه‌­های رشد و دستیابی به اهداف می باشند.

بنابراین یافتن استعدادهای سازمانی و برنامه ریزی برای رشد آنها موفقیت را رقم می زند. رادمان برای یافتن استعداد­های یک مجموعه راهکارهای مختلفی را طراحی نموده است.

کانون ارزیابی و توسعه:

مجموعه ای از ابزارهای سنجش توانمندی‌­ها و تمرین های مختلف فردی و گروهی است که نقاط  قوت و قابل قبول بهبود فرد را شناسایی می کنند. از این روش برای استخدام یا تربیت مدیران آینده بسیار استفاده می گردد.

ارزیابی قابلیت‌های کارکنان:

پرسشنامه‌­های تحت وب که مخصوص ارزیابی یک فرد در محیط کاری است. روش مناسب و به صرفه‌ای است برای تصمیم گیری در حوزه منابع انسانی. رادمان مجموعه از این نمونه ابزارها را منطبق با نیاز کارفرما طراحی می کند که قابلیت ارائه خروجی آنی به ازاء هرفرد را دارد.

ارزیابی فرهنگ سازمانی:

نمایشگر فرهنگ حاکم بر یک سازمان است که با کمک ابزار معتبر OCI و به صورت تحت وب مدل سازی شده و بهترین وسیله برای طراحی استراتژی توسعه و مدیریت تغییر در سازمان‌­هاست.

ارزیابی وضعیت تیم‌­های کاری:

یک تیم موفق نتایج غیر قابل باوری را حاصل می­کند که ناشی از هم افزایی بین اعضای آن است. ابزار تحت وب GSI با انجام یک ارزیابی همه جانبه نقاط قوت و قابل بهبود را شناسایی کرده و تیم‌ها را برای رفع موانع بر سر راه رسیدن به هم افزایی یاری می دهد.

طراحی فرایند استخدام:

در صورت شناخت شرایط احراز یک فرایند موثر استخدامی علاوه بر کاهش هزینه­‌های استخدام زمان بسیاری را برای مدیران ذخیره خواهند کرد.