کارگاه اعتماد و قاطعیت

هدف از برگزاری دوره

یکی از اصلی‌ترین موضوعات سازمان‌های ما نحوه رفتار همکاران در مقابل همدیگر است که معمولا به شیوه‌های مختلف منفعلانه، قاطعانه و پرخاشگرانه بروز می‌کند. آنچه در این میان و با شرایط جدید کسب و کارها بیشتر مورد نیاز است، بویژه از جانب مدیران، رفتارهای قاطعانه است. در این کارگاه ضمن پرداختن به تفکیک و ماهیت هر نوع رفتار تمرکز اصلی بر ترویج و تسری رفتار قاطعانه در میان مخاطبان خواهد بود. همچنین اعتمادسازی به عنوان یکی از شاه‌کلیدهای موفقیت در هر جایگاه شغلی مبحصی است که سعی می‌شود از جوانب مختلفی مورد کنکاش قرار گیرد، تا فراگیران ضمن درک درست مفهوم اعتماد بتوانند گام‌های عملی را در این راستا بردارند.

شرکت‌کنندگان در زمینه‌های زیر صاحب دانش، اعتماد به‌نفس و مهارت می‌شوند:

 • شناخت مفاهیم رفتار سه‌گانه
 • درک صحیح رفتار قاطعانه و تمایز آن با سایر ابعاد رفتاری
 • شناخت عملی مثال‌ها و کارکردهای رفتار قاطعانه
 • درک مفهوم اعتماد
 • چگونگی شکل‌گیری و ترویج فرهنگ اعتماد سازی در سازمان
 • نحوه استفاده از رفتارها و کلمات اعتمادساز

برنامه/سرفصل کارگاه:

 • اهمیت اعتماد
 • مفهوم اعتماد
 • اصول اعتمادسازی
 • رفتارهای سازنده
 • رفتارهای مخرب
 • انواع رفتار
 • رفتار قاطعانه
 • مثال‌هایی از چگونگی بکارگیری قاطعیت
 • تمرین عملی
 • پرسش و پاسخ

مدت برگزاری:

یک روز (۸ ساعت)