سرگرمی ها

دنیا را با لبخندتان متحول کنید

در تحقیقی که سال ۲۰۱۳ توسط موسسه گالو‍‍پ صورت گرفت،‌ بیش از ۱۸۰ میلیون نفر در دنیا شرکت کردند. این تحقیق بیان کرد که فقط ۱۳٪ از افراد حاضر در پژوهش احساس خوشحالی می‌کنند. جالب اینکه همین افراد هم احساس می‌کنند اثر بخشی نزدیک به ۵۰٪ بیشتر نسبت به همکاران خود دارند. تحقیق دیگری در …

دنیا را با لبخندتان متحول کنید ادامه »

۵ رهنمود کلیدی برای افزایش اشتیاق سازمانی، مخصوص صاحبان مشاغل کوچک

براساس تحقیقی که به صورت مرتب توسط موسسه جهانی و معتبر Gallup ارایه میشود در حال حاضر فقط یک سوم کارکنان شرکت‌های آمریکای کاملا و با اشتیاق در محیط خود فعالیت میکنند. مقاله را با این موضوع شروع کردم، چرا که اکثر مدیران ایرانی که افتخار همکاری به صورت مشاور با ایشان را داشته‌ایم همیشه …

۵ رهنمود کلیدی برای افزایش اشتیاق سازمانی، مخصوص صاحبان مشاغل کوچک ادامه »