ابزارهای مشاوره و مدیریتی رادمان


آشنایی با ابزار LSI پرسشنامه سبک زندگی :
اولین و مهم‌ترین قدم در راستای توسعه و بهبود توانمندی‌های فردی، شناخت وضعیت کنونی هر فرد است. نتایج سال‌ها تحقیق نشان می‌دهد که اطلاعات مورد نیاز هر فرد برای کسب بینش، رشد و توسعه‌ی فردی در افکار خودش نهفته است. پرسشنامه‌ی LSI با نشان دادن الگوی فکری (سبک) فردی، مدیریتی و رهبری هر شخص، می‌تواند مبین اثربخشی وی باشد. این ابزار ارزیابی کننده‌ی افکار و دیدگاه‌های افراد است که در نحوه تعامل آن‌ها با دیگران، حل مشکلات و اتخاذ تصمیمات تعیین کننده می‌باشند.  

مخاطبان:
اعضا و مدیران شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ، کسب و کارهای کوچک، سازمان‌های دولتی، سازمان‌های تخصصی و غیرانتفاعی.
موارد استفاده:
از نتایج این ابزار می‌توان در توسعه‌ی موارد زیر استفاده نمود:

 • اثربخشی رهبری
 • افزایش توانایی مدیریت خود تحت استرس و فشار و در زمان تغییر
 • توانایی دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده
 • توانایی تفکر منعطف و خلاقانه
 • برقراری روابط مناسب با دیگران
 • انگیزه‌ی لازم برای شروع تغییر و انجام امور

زمان‌ مورد نیاز برای تکمیل پرسشنامه ٣٠ دقیقه است.

پنتایج:

ابزار  LSI با استفاده اَز ٢٤٠ سوال، هر فرد را در ١٢ الگوی فکری یا سبک مورد سنجش قرار می‌هد. این سبک‌ها نشان‌دهنده‌ی روش‌های خاصی است که هر فرد با استفاده از آن‌ها درباره‌ی خود فکر می‌کند. این تفکرات هدایت کننده‌ی رفتارهای ما در رهبری و مدیریت افراد می‌باشند. با استفاده از این ابزار می‌توان به نتایج زیر دست یافت:

 • شناسایی الگوی فکری معینی که شکل‌دهنده‌ی رفتار فعلی شماست
 • فهمیدن اینکه کدامیک از سبک‌های شما سازنده و کدام مخرب است و چرایی این موضوع
 • تصمیم‌گیری درباره‌ی سبک‌هایی که می‌خواهید بهبود دهید
 • تعریف روش‌های بهینه‌ی تفکر درباره‌ی کار
 • تعیین اهداف فردی بهبود و توسعه
 • طراحی استراتژی‌های معین برای ایجاد تغییر
پژوهشگران و توسعه‌دهندگان پرسشنامه:
Robert A. Cooke, Ph.D. و  J. Clayton Lafferty, Ph.D.

بازگشت به ابزار های مدیریتی رادمان